Dokumenter fra tidl. arrangementer

"Sundhedsstyrelsens reviderede og nye anbefalinger vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade" - Line Riddersholm

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

”Etablering af to Videnscentre for Neurorehabilitering i DK. Hvor, hvad og hvordan?” - Anne Norup, leder af Videnscentret i Østdanmark

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

”Etablering af to Videnscentre for Neurorehabilitering i DK. Hvor, hvad og hvordan?” - Lene Bastrup, leder af Videnscentret i Vestdanmark

Oplæg holdt i forbindelse med digitalt seminar januar 2021. Klik for at se / hente publikationen.

“Kommunikationsprojektet KomTil" - Vivi Lund Jacobsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Tværfaglige personales oplevelser i kommunikation med den svært skadede patient samt implementering og fastholdelse af samtalestøtte i den sub-akutte fase" - Annesofie Ishøy Nielsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Communication access and recovery in neuro‐rehabilitation: It’s everyone’s business!“ - Emma Power

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2019 om “Kommunikation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Et dansk perspektiv på træthed efter apopleksi – et overblik over evidensen for medikamentel behandling“ - Mai Bang Poulsen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

"Fatigue and sleep disturbance foll TBI" - Jennie Ponsford

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

"Challenges in assessing and improving outcome following TBI" - Jennie Ponsford

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2018 om “Træthed”. Klik for at se / hente publikationen.

“Rehabilitering af overekstremiteten, hvilke metoder kan anvendes?” - Nick Ward

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Hjernens plasticitet efter hjerneskade" - Nick Ward

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Hjerneskade og armfunktion” - Peter Vögele

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2017 om “Armfunktion”. Klik for at se / hente publikationen.

“Fra ”inddragelse” af pårørende til ”samarbejde” med pårørende!” - Hanne Gullestrup

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Brugerinddragelse – inddragelse og indflydelse på eget forløb” - Dorte Rokkedal

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Den involverende stuegang – Særlige udfordringer ved stroke-forløb” - Helle K. Iversen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

“Brugerinddragelse – begreber og methoder” - Josine Elvekjær Legêne

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2017 om “Brugerinddragelse”. Klik for at se / hente publikationen.

”Håndtering af træthed i hverdagen” - Lise Bonde og Susan Mittag

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

” Træthed efter apopleksi – udvikling, afprøvning og evaluering af et sundhedspædagogisk program” - Birgitte Blicher Pedersen

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

“The Dutch Multifactor Fatigue Scale” - Anne M. Buunk

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2016 om “Hjernetræthed”. Klik for at se / hente publikationen.

”Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau” - Camilla Biering Lundquist

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

” Baggrund og præsentation af Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer fra 2014” - Anne-Britt Roesen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

“Baggrund og brug af RCSE, Rehabilitation complexity scale” - Asger Roer Pedersen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om GOP og RCS-E. Klik for at se / hente publikationen.

”Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer” - Center for Neurorehabilitering Filadelfia

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Implementering af rehabilitering i et kommunalt perspektiv” - Anne-Britt Roesen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

”Den nye, elektroniske genoptræningsplan: G-GOP” - Region Sjælland

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Implementering af rehabilitering på specialiseret niveau. Et regionalt perspektiv” - Joan Elling Christensen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Foreløbige resultater af afrapporteringerne på central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” - Socialstyrelsen

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om de nationale opdateringer af ”Genoptræningsplaner og Visitation”. Klik for at se / hente publikationen.

“Tværsektorielt samarbejde” - Dina Kreiner-Møller

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Social kapital i organisationer” - Hanne Moltke

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Koordinering og samarbejde i et kompleks fagfelt – muligheder og barrierer” - Marlene Munch

Oplæg holdt i forbindelse med seminar i 2016 om “Social kapital og relationel koordinering og samarbejde i et komplekst fagfelt”. Klik for at se / hente publikationen.

“Udredning af borgeren med agiteret adfærd og målrettede insatser” - Bente Juul og Susanne Bommelund

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2015 om “Agiteret adfærd”.                                          Klik for at se / hente publikationen. 

“Disorders of Behaviour Self-Regulation Final“ - Dr. Rodger Ll. Wood

Oplæg holdt i forbindelse med årsmødet 2015 om “Agiteret adfærd”.                                          Klik for at se / hente publikationen.