Velkommen til Dansk Selskab for Neurorehabilitering

Styrkelse af neurorehabilitering i Danmark gennem uddannelse, udvikling og forskning.

Husk tilmelding til årsmødet

Årsmødet i DSNR i år om de langvarige symptomer efter hjernerystelse giver dig en dag med høj faglighed, internationale oplæg og såvel kliniske værktøjer som indblik i friske forskningsstudier. Mød også dine kolleger online i vores online sessions.     

Senest nyt

Årsmøde 2021 – Mekanismer og behandling ved langvarige postcommotionelle symptomer. Nu digitalt

Digitalt fyraftensmøde d. 18. januar! Om de opdaterede anbefalinger og de nye nationale Videnscentre!

Så er den her endelig! Ny pædagogisk hjemmeside om Genoptræningsplanen er i luften. Flot resultat af stort formidlingsarbejde på tværs af landet.

Bliv klogere på

Neurorehabilitering

“Neurons that fire together wire together.”            Donald O. Hebb. 

 “Your brain – every brain – is a work in progress. It is ‘plastic.’ From the day we’re born to the day we die, it continuously revises and remodels, improving or slowly declining, as a function of how we use it.”                                                                        Dr. Michael Merzenich

Neurorehabilitering er et ungt begreb historisk set, hvis praksis både tager udgangspunkt i læringsteorier, træningsmetoder og  neurovidenskabelig basalforskning. DSNR 

Om selskabet

Dansk Selskab for NeuroRehabilitering (DSNR) har til formål at styrke neurorehabiliteringen i Danmark gennem uddannelse, udvikling og forskning.

 

Vi arbejder målrettet for at skabe udvikling på tværs af professionelle faggrupper. Neurorehabilitering er en udpræget tværfaglig disciplin, men vi understøtter også den faglige udvikling, som er specifik for de enkelte faggrupper.

Læs mere

Bliv medlem af DSNR 

Medlemskab af DSNR koster kun 225 kr. om året. Vi ser frem til at se dig som medlem af selskabet og til vore arrangementer.